Noutati
Evenimente
20.01.2017
Catalogul Documentelor Normative in Constructii 2017
Ministerul Dezvoltării  Regionale şi Construcțiilor a inițiat procesul de reformare a sistemului de reglementare tehnică a construcţiilor, în scopul armonizării acestuia cu standardele europene şi internaţionale.
Reformarea sistemului de reglementare tehnică a construcţiilor este un proces complex şi de durată, care presupune existenţa unei perioade de tranziţie de la normativele în construcţii în vigoare la standardele europene şi internaţionale.
Reieșind din cele relatate mai sus, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor a elaborat Catalogul documentelor normative în construcții în vigoare pe teritoriul Republicii Moldova la data de 01 ianuarie 2017, care urmează a fi actualizat anual. Documentele normative în construcţii incluse în Catalog sunt în vigoare pe teritoriul Republicii Moldova, pînă la înlocuirea sau armonizarea lor cu standardele europene şi internaționale respective. Descarcă:Catalogul Documentelor Normative in Constructii 2017
19.05.2017
Întrevederi bilaterale în cadrul lucrărilor Comisiei Interguvernamentale moldo-române pentru Integrare Europeană
Ministrul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor, Vasile Bîtca împreună cu Secretarul de Stat al ministerului, Dorin Andros s-au întîlnit cu Secretarul de Stat al Ministerul Dezvoltării, Administraţiei şi Fondurilor Europene al României (MDRAPFE), Virgil-Alin Chirilă. Întrevederea a avut loc în cadrul lucrărilor Comisiei Interguvernamentale Republica Moldova - România pentru Integrare Europeană ce s-a desfășurat  astăzi, la Chișinău.

În cadrul dialogului, ministrul Vasile Bîtca și-a exprimat recunoștința față de suportul acordat de Guvernul României țării noastre și a remarcat  principalele succese ale colaborării bilaterale. La fel ministrul a vorbit despre propunerile de proiecte pentru Programul de Cooperare pentru anul 2017.

Secretarul de Stat al Ministerul Dezvoltării, Administrației şi Fondurilor Europene al României (MDRAPFE), Virgil-Alin Chirilă a reconfirmat sprijinul României pentru țara noastră în parcursul european, subliniind disponibilitatea de a oferi schimb de experiență și bune practici în promovarea și realizarea politicii de dezvoltare regională.

Interlocutorii au discutat despre continuarea implementării Acordului interguvernamental privind programul de asistență tehnică și financiară în baza unui ajutor financiar nerambursabil în valoare de 100 mln euro, despre dezvoltarea cooperării la nivel regional în vederea dezvoltării echilibrate a regiunilor, precum și despre cooperarea în domeniul Strategiei Uniunii Europene pentru regiunea Dunării (SUERD). De asemenea, subiecte de discuție au constituit și aspectele colaborării bilaterale în domeniul standardelor în construcții.  

Totodată, oficialii au precizat că în protocolul ședinței  Comisiei Interguvernamentale Republica Moldova - România pentru Integrare Europeană au fost incluse și principalele proiecte și acțiuni prioritare ce urmează a fi realizate de ministerele omoloage din ambele țări în domeniul dezvoltării regionale.

 

19 mai 2017

Serviciul de presă al Ministerului Dezvoltării Regionale și Construcțiilor 

18.05.2017
Vasile Bîtca: ”În Republica Moldova va fi realizată faza III de construcție a locuințelor sociale pentru persoanele cu venituri mici”
Experți ai Băncii de Dezvoltare a Consiliului Europei (CEB) își încheie astăzi, misiunea de evaluare a proiectului de construcție a locuințelor sociale din țara noastră. După câteva zile de vizite în localitățile Călărași, Hîncești și Nisporeni, unde se construiesc apartamente sociale, experții CEB s-au întîlnit cu ministrul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor, Vasile Bîtca, pentru a concluziona rezultatele obținute la această etapă  și a prezenta recomandări de eficientizare a implementării proiectului.

În cadrul discuțiilor experții au apreciat munca depusă în vederea valorificării surselor financiare oferite de Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei și au comunicat că în Republica Moldova procesul de construcție a locuințelor sociale este transparent și eficient, iar impactul este vizibil în discuțiile cu beneficiarii finali.

"Obiectivul vizitei a fost de a monitoriza proiectele finalizate și rezultatele reale, de a observa dacă a fost respectata procedura de selecție a beneficiarilor finali, precum și exploatarea, întreținerea și administrarea blocurilor construite. De asemenea, în cadrul proiectelor noi inițiate am fost interesați de etapele de implementare, serviciile de proiectare, calitatea construcțiilor, capacitatea de a accelera și a finaliza proiectele în terminii stabiliți, inclusiv costurile serviciilor aferente", a subliniat, consilierul tehnic al CEB, Samir Kulenovic în discuțiile purtate cu ministrul.

Totodată, experții străini au constatat, în urma vizitelor în localități, că autoritățile publice locale solicită  extinderea categoriei de tinerii specialiști, ce activează în diverse domenii ale sectorului bugetar, eligibili în cadrul Proiectului.

"Avem mandatul să vă anunțăm despre disponibilitatea Băncii de a extinde noile categorii eligibile în Proiect. Avînd drept scop creșterea numărului de tineri specialiși din sectorul bugetar, beneficiari de locuințe sociale", a precizat consilierul tehnic al CEB, Samir Kulenovic.

La rîndul său, ministrul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor, Vasile Bîtca a mulțumit pentru suportul acordat Guvernului Republicii Moldova în vederea asigurării cu spațiul locativ a cetățenilor cu venituri mici din țara noastră și a precizat, în contextul lansării de noi construcții, că Unitatea de implementare a Proiectului este  gata pentru a începe pregătirile  necesare de lansarea fazei III și semnarea unui nou Acord de finanțare.

"Ne bucurăm să avem confirmarea că în Republica Moldova va fi realizată faza III de construcție a locuințelor sociale pentru persoanele cu venituri mici. Bineînțeles, pentru a avea un impact sporit ne propunem să lărgim numărul categoriilor de beneficari ai locuințelor sociale, precum și să includem în proiect construcția locuințelor de serviciu, precum și să îmbunătățim condițiile de trai a persoanelor vulnerabile. Obiectivul este să construim viitorul acasă", a subliniat ministrul Vasile Bîtca, în discuțiile cu reprezentanții BCE.

Amintim, în țara noastră locuințele sociale sunt construite cu suportul Băncii de Dezvoltare a Consiliului Europei ce oferă Guvernului Republicii Moldova un împrumut pe un termen de pînă la douăzeci de ani. Costul total al proiectului în faza II constituie circa 20, 4 mln euro, inclusiv aportul RM este de circa 7 mln euro.

 

18 mai 2017

Serviciul de presă al Ministerului Dezvoltării Regionale și Construcțiilor

16.05.2017
Vasile Bîtca: ”Țara noastră va beneficia de proiecte în valoare totală de 5 mln euro pentru îmbunătățirea politicilor publice și dezvoltarea cooperării instituționale”
Ministrul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor, Vasile Bîtca a participat astăzi, la atelierul de informare privind cel de-al doilea apel de proiecte pentru Programul Transnațional Dunărea 2014-2020, organizat la Chișinău. Evenimentul a avut drept scop informarea autorităților publice centrale și locale,  ONG-urilor din țara noastră cu aspectele generale ale apelului, prioritățile și regulile naționale de participare.

"Am așteptat lansarea acestui apel şi am discutat cu instituțiile interesate în aplicarea şi implementarea proiectelor transnaționale. În cadrul Programul Transnațional Dunărea 2014-2020, țara noastră va beneficia de proiecte în valoare totală de 5 mln euro pentru  îmbunătățirea politicilor publice și dezvoltarea cooperării instituționale. Prin toate proiectele pe care le realizăm ne propunem să construim viitorul acasă. În acest sens,  Programul Transnațional Dunărea este o oportunitate pentru țara noastră", a subliniat ministrul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor, Vasile Bîtca, în mesajul de salut la atelierul de informare.

În context, ministrul Vasile Bîtca a menționat că Programul Transnațional Dunărea 2014-2020 susține finanțarea proiectelor implementate de un parteneriat transnațional extins, care au drept obiectiv îmbunătățirea politicilor publice și a cooperării instituționale, precum și implementarea priorităților Strategiei UE pentru regiunea Dunării (SUERD).

"Programul Transnațional Dunărea este programul unic cu caracter eligibil pentru Republica Moldova, ce ar putea oferi posibilități enorme în crearea de parteneriate și schimburi de experiență, în scopul de a asigura o implementare eficientă și durabilă a Strategiei UE pentru Regiunea Dunării", a precizat ministrul Vasile Bîtca.

La rîndul lor, oficialii europeni și-au exprimat disponibilitatea de a susține țara noastră în parcursul european.

"Austria a fost mereu printre susținătorii Republicii Moldova și a progreselor țării în tendința de integrare europeană. Ne bucurăm să constatăm participarea activă a țării în acțiunile Strategiei UE pentru Regiunea Dunării și suntem siguri că Programul Transnațional va oferi și mai multe oportunități de finanțare", a subliniat Șeful Oficiului ADA, Alexander Karner, în debutul evenimentului.

De asemenea, Delegația UE și-a exprimat disponibilitate de susținere în continuare a țării noastre.

"Prin intermediul programelor de cooperare Comisia Europeană acordă posibilitatea schimbului de experiență și cooperare cu instituțiile din țările UE la implementarea proiectelor comune", a menționat, Șeful Secției Cooperare a Delegația Uniunii Europene din Republica Moldova, Aneil Singh.

Amintim, Republica Moldova este parte a Strategiei UE pentru Regiunea Dunării din anul 2010, iar Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor este coordonator al implementării și promovării acesteia în țara noastră. De asemenea, Strategia este menționată în calitate de instrument de dezvoltare regională echilibrată în Acordul de Asociere și include prioritățile strategice naționale și sectoriale, iar implementarea acesteia şi dezvoltarea inițiativelor Dunărene, reprezintă un interes național.

 

16 mai 2017

Serviciul de presă al Ministerului Dezvoltării Regionale și Construcțiilor

16.05.2017
La Paris se desfășoară Conferința Internațională a Politicii Naționale de Dezvoltare Urbană
Viceministrul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor, Anatolie Zolotcov participă, în perioada 15-18 mai, curent, la Conferința Internațională a Politicii Naționale de Dezvoltare Urbană, ce se desfășoară la Paris, Franța.

Evenimentul constituie o primă reuniune ce oferă oportunitatea dezbaterii obiectivelor de dezvoltare durabilă, a agendei globale de dezvoltare urbană, precum și a problemelor ce țin de realizarea politicii naționale de dezvoltare urbană.

La Conferință viceministrul Zolotcov prezintă două rapoarte cu referire la politica națională a țării noastre în domeniul urbanismului și Planul de acțiuni în domeniul locuințelor, urbanismului și managementul terenurilor, pentru următorii 8 ani.

"Avem scopul să realizăm un schimb de experiență și bune practici în domeniul dezvoltării urbane pentru a îmbunătăți acțiunile în domeniu. După dialogul din cadrul atelierelor de lucru vom fi capabili să revedem procesul de proiectare, implementare, monitorizare și evaluare a politicii naționale de dezvoltare urbană. Tuturor participanților le sunt oferite noi oportunități de dezvoltare", a precizat viceministrul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor, Anatolie Zolotcov , în prezentarea  sa din cadrul Conferinței. De asemenea, oficialul a subliniat că evenimentul constituie un forum global ce prezintă interes sporit și este util primarilor și tuturor celor ce implementează politicile urbane naționale.

La evenimentul de la Paris participă oficiali guvernamentali, funcționari, organizații non-guvernamentale, din diferite țări, care activează în domeniul politicii de dezvoltare urbană. 

 

16 mai 2017

Serviciul de presă al Ministerului Dezvoltării Regionale și Construcțiilor