Noutati
Evenimente
16.06.2017
Dorin Andros: ”Prin modernizarea serviciilor publice locale ne apropiem de standarde europene și de normalitate”
În orașul Cahul a fost renovată stația de tratare a apei, iar în satul Roşu au fost construite patru stații moderne de pompare a apei şi un sistem de canalizare. Astfel, circa 40 mii de locuitori beneficiază de apă de calitate la robinete și servicii publice moderne. Ambele proiecte de dezvoltare regională, inaugurate oficial, joi, 15 iunie 2017, au fost realizate cu suportul financiar al Guvernului Germaniei oferit prin Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ).

La eveniment au participat reprezentanții misiunilor diplomatice în Republica Moldova și parteneri de dezvoltare: Secretarul de Stat al Ministerului Dezvoltării Regionale și Construcțiilor, Dorin Andros, reprezentanții ADR Sud, administrațiile publice locale din orașul Cahul și satului Roșu și reprezentanți ai Agenției de Cooperare Internațională a Germaniei.

„Stația de tratare nu a fost renovată de mai bine de 45 de ani, această investiție a devenit una iminentă, un alt motiv fiind starea tehnică depășită a  țevilor din oțel, conductele tehnologice necesitând o renovare completă. Prin modernizarea serviciilor publice locale ne apropiem de standarde europene și de normalitate" a subliniat  Secretarul de Stat, Dorin Andros, în cadrul evenimentului. De asemenea, Dorin Andros a precizat că prin realizarea proiectului a sporit calitatea vieții locuitorilor din Cahul, dar și măsurile de protecție a mediului. 

Totodată, Secretarul de Stat a menționat că pe parcursul a 16 luni au fost îndeplinite lucrări de îmbunătățire a eficienței energetice a blocului administrativ prin înlocuirea geamurilor și ușilor, reparația acoperișului, schimbarea conductelor și accesoriilor de apă, inclusiv și alte lucrări de interior. În total au fost investiți circa 11 mln lei pentru ca în prezent, circa 40 mii de cetățeni să fie deserviți de  o stație de tratare cu o capacitate de 17,4 mii m3/zi.

"Am demonstrat că putem moderniza serviciile publice locale, putem trăi la standarde europene și că putem avea o viață mai bună. Mulțumim poporului german pentru că ne-a oferit susținere în realizarea proiectului și ne ajută să ne construim viitorul acasă", a precizat Secretarul de Stat, Dorin Andros, în mesajul său.

Nicolae Dandiș, primarul orașului Cahul: „Este o investiție foarte importantă în primul rând pentru locuitorii raionului Cahul, pentru că ei merită să beneficieze de un serviciu de apă și canalizare calitativ, care este asigurat prin renovarea stației de tratare a apei din Cahul... Și, aceasta s-a adeverit prin faptul că acuma avem apă de calitate, verificată și testată de mai multe instituții. În acest sens vreau să mulțumesc Guvernului Germaniei și tuturor partenerilor de dezvoltare pentru susținerea și suportul financiar cu care am realizat acest lucru"

Nicolae Savilenco, primarul orașului Roșu: „Inaugurarea sistemului de canalizare din satul Roșu este doar primul pas în asigurarea locuitorilor satului cu serviciile de sanitație. Acum urmează conectarea fiecărei gospodării la această utilitate. Totuși, vreau să mulțumesc tuturor celor care pe parcursul anilor ne-au oferit suportul atât financiar, cât și tehnic, în special Guvernului Germaniei și în general poporului german. Sistemul de canalizare este un beneficiu pozitiv atât pentru mediu, cât și pentru sănătatea oamenilor"

Florian Seitz, șef adjunct al Misiunii diplomatice germane la Chișinău: „Populația Republicii Moldova este grupul țintă al Cooperării Germane pentru dezvoltare. Îmbunătățirea condițiilor de viață în mediul rural se află la loc de frunte în fața agendei noastre. Modernizarea sistemului aprovizionării cu apă și canalizare este foarte important pentru oameni și pentru sănătatea acestora. Germania, alături de alți parteneri internaționali, a fost și este activă în implementarea proiectelor regionale în Republica Moldova. Aceste proiecte vizează nu doar infrastructura, ci și participarea la planificare, instruiri și alte activități de sensibilizare asupra rolului unei atitudini grijulii față de mediu. Germania în acest sens are și o colaborare strânsă cu partenerii locali și internaționali..."

Lucrările de renovare și construcții ale ambelor obiecte s-au desfășurat în perioada septembrie 2015 - decembrie 2016 și au fost susținute financiar de către Guvernul Republicii Federale Germane prin intermediul proiectului MSPL implementat de GIZ. Suma totală a ambelor măsuri investiționale a constituit aproximativ 27 milioane lei.


          Proiectul „Modernizarea Serviciilor Publice Locale în Republica Moldova" (MSPL) este implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ) şi sprijinit financiar de Ministerul German pentru Cooperare Economică şi Dezvoltare (BMZ), Guvernul României, Guvernul Suediei, Uniunea Europeană și Agenţia Elveţiană pentru Dezvoltare şi Cooperare (SDC). 

19.06.2017
Catalogul Documentelor Normative in Constructii 2017
Ministerul Dezvoltării  Regionale şi Construcțiilor a inițiat procesul de reformare a sistemului de reglementare tehnică a construcţiilor, în scopul armonizării acestuia cu standardele europene şi internaţionale.
Reformarea sistemului de reglementare tehnică a construcţiilor este un proces complex şi de durată, care presupune existenţa unei perioade de tranziţie de la normativele în construcţii în vigoare la standardele europene şi internaţionale.
Reieșind din cele relatate mai sus, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor a elaborat Catalogul documentelor normative în construcții în vigoare pe teritoriul Republicii Moldova la data de 01 ianuarie 2017, care urmează a fi actualizat anual. Documentele normative în construcţii incluse în Catalog sunt în vigoare pe teritoriul Republicii Moldova, pînă la înlocuirea sau armonizarea lor cu standardele europene şi internaționale respective. Descarcă:Catalogul Documentelor Normative in Constructii 2017
16.06.2017
Seminar de prezentare a noilor tehnologii în reabilitarea infrastructurii de transport
Noi tehnologii în reabilitarea, consolidarea și protecția infrastructurii de transport au fost prezentate, astăzi, la Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor, în cadrul unui seminar de informare adresat constructorilor din țara noastră. Informația a fost prezentată de reprezentanții unei firme de construcții din Canada, care au deschis o filială și în România.

"Sunt informații utile pentru constructorii ce realizează proiecte în localitățile țării. E vorba de noi tehnologii în reabilitarea  podurilor, structurilor marine și portuare, infrastructura aeroportuară, clădirilor, inclusiv a fațadelor. De asemenea,  sunt prezentate metode noi de impermeabilizare a acoperișurilor. Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor susține și promovează noile tehnologii, echipamente, aparate, maşini, mecanisme performante şi noi materiale de construcție ce asigură calitate înaltă la standarde europene și bineînțeles la costuri accesibile utilizatorului din țara noastră", a subliniat viceministrul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor, Anatolie Zolotcov, în discursul de deschidere a evenimentului.

În cadrul discuțiilor producătorii străini au vorbit despre noi metode pentru determinarea clasei betonului și a contaminării acestuia. Ei au menționat că dețin diferite teste pentru evaluarea betonului și prezintă soluții performante comparativ cu tehnicile clasice de diagnoză.  

La masa rotundă au participat arhitecți, proiectanți, constructori, producători de materiale de construcție din țara noastră, precum și reprezentanți ai autorităților publice locale.

 

15 iunie 2017

Serviciul de presă al Ministerului Dezvoltării Regionale și Construcțiilor

09.06.2017
Ministrul Vasile Bîtca s-a întîlnit cu veteranii de război
Ministrul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor, Vasile Bîtca s-a întîlnit, astăzi, cu reprezentanții Asociațiilor Obștești a veteranilor de război din Republica Moldova.  

În cadrul întrevederii, principalele subiecte abordate au ținut de problemele privind supravegherea asigurării drepturilor veteranilor de război la privatizarea gratuită a spațiului locativ, promovarea inițiativei legislative întru asigurarea dreptului la privatizarea gratuită a spațiului locativ de către persoanele intern deplasate din raioanele de est ale Republicii Moldova și asigurarea protecției sociale necesară a veteranilor.

În acest sens, ministrul Vasile Bîtca a precizat că ministerul a elaborat un proiect de lege ce vizează subiectul abordat și l-a transmis pentru avizare tuturor organizațiilor reprezentative.

Totodată, în cadrul ședinței s-a discutat despre proiectul de construcție a  locuințelor în localitățile țării și posibilitatea repartizării acestora pentru veteranii de război.  În acest sens, reprezentanții ministerului au prezentat localitățile în care se desfășoară proiectul și condițiile de eligibilitate.

Menționăm, la întrevedere au participat Consilierul Principal de Stat al Prim-ministrului Republicii Moldova, Ion Coropceanu; președintele Uniunii Veteranilor „Sfîntul Gheorghe Biruitorul", Victor Alerguș; președintele Asociației „Credința Patriei", Ghenadie Cosovan; președintele Mișcării Refugiaților Transnistreni, Anatol Bîzgu; președintele federației veteranilor și rezerviștilor Forțelor Armate, Anatolie Cociug și președintele Uniunii Veteranilor Războiului din Afganistan, Mihail Mocan.

 

9 iunie 2017 

Serviciul de presă al Ministerului Dezvoltării Regionale și Construcțiilor

19.05.2017
Întrevederi bilaterale în cadrul lucrărilor Comisiei Interguvernamentale moldo-române pentru Integrare Europeană
Ministrul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor, Vasile Bîtca împreună cu Secretarul de Stat al ministerului, Dorin Andros s-au întîlnit cu Secretarul de Stat al Ministerul Dezvoltării, Administraţiei şi Fondurilor Europene al României (MDRAPFE), Virgil-Alin Chirilă. Întrevederea a avut loc în cadrul lucrărilor Comisiei Interguvernamentale Republica Moldova - România pentru Integrare Europeană ce s-a desfășurat  astăzi, la Chișinău.

În cadrul dialogului, ministrul Vasile Bîtca și-a exprimat recunoștința față de suportul acordat de Guvernul României țării noastre și a remarcat  principalele succese ale colaborării bilaterale. La fel ministrul a vorbit despre propunerile de proiecte pentru Programul de Cooperare pentru anul 2017.

Secretarul de Stat al Ministerul Dezvoltării, Administrației şi Fondurilor Europene al României (MDRAPFE), Virgil-Alin Chirilă a reconfirmat sprijinul României pentru țara noastră în parcursul european, subliniind disponibilitatea de a oferi schimb de experiență și bune practici în promovarea și realizarea politicii de dezvoltare regională.

Interlocutorii au discutat despre continuarea implementării Acordului interguvernamental privind programul de asistență tehnică și financiară în baza unui ajutor financiar nerambursabil în valoare de 100 mln euro, despre dezvoltarea cooperării la nivel regional în vederea dezvoltării echilibrate a regiunilor, precum și despre cooperarea în domeniul Strategiei Uniunii Europene pentru regiunea Dunării (SUERD). De asemenea, subiecte de discuție au constituit și aspectele colaborării bilaterale în domeniul standardelor în construcții.  

Totodată, oficialii au precizat că în protocolul ședinței  Comisiei Interguvernamentale Republica Moldova - România pentru Integrare Europeană au fost incluse și principalele proiecte și acțiuni prioritare ce urmează a fi realizate de ministerele omoloage din ambele țări în domeniul dezvoltării regionale.

 

19 mai 2017

Serviciul de presă al Ministerului Dezvoltării Regionale și Construcțiilor