Ordine ale ministerului

Cod
descriere
1.
Ordin cu privire la aprobarea instrucțiunii provizorii privind proiectarea, construirea, reparația capitală, extinderea și reutilarea tehnică a centralelortermice
2.
Ordin cu privire la aprobarea documentului normativ NCM D.02.04:2018
3.
Ordin cu privire la aprobarea documentului normativ CP D.02.24:2019
5.
Ordin cu privire la aprobarea catalogului documentelor normative în
сonstrucții 2019, ediția I
6.
Ordin cu privire la aprobarea documentului normativ NCM B.01.05:2019
8.
Ordin cu privire la aprobarea documentului normativ NCM C.01.15:2018
9.
Ordin cu privire la aprobarea documentului normativ NCM B.01.01:2019
(3)Pagini: 1 2 3 »