Documente normative aprobate

Documentele normative din această lista, aprobate de către Ministerul Economiei și Infrastructurii,
vor fi incluse în Catalogul Documente Normative începînd cu 1 ianuarie 2020. 

 

NCM

CP

Denumirea

MO, Nr, art,
Aplicare începînd
сu data,
nr. ordin, data

CP A.02.13:2019

Managementul în constucții. Procedura de evaluare și verificare a calității produselor pentru construcții

Nr. ord. 198

   din 07.08.2019

CP A.04.01:2018

Proiectarea clădirilor și construcțiilor. Standard de performanță în clădiri. Definirea și calcularea indicatorilor de arie și volum

Nr. ord. 199

   din 07.08.2019

NCM E.03.03:2018

Siguranța la incendii. Instalații de semnalizare și avertizare la incendiu

Nr. ord. 200

   din 07.08.2019