Noutăţi şi Evenimente

02.05.2019

Pe data de 02 mai 2019 a avut loc un seminar cu tematica „Acreditarea conform standardului SM EN ISO/IEC 17025:2018 Cerințe generale pentru competența laboratoarelor de încercări și etalonări”, în cadrul proiectului programul de cooperare pentru dezvoltare „Implementarea Eurocodurilor în Republica Moldova“, susținut de Republica Cehă.

La seminar au participat reprezentanții laboratoarelor de analize şi încercări în construcții și Organismelor de evaluare a conformității.

Prezentări:Utilizarea acreditării în evaluarea conformității produselor introduse pe piață în cadrul UE, Acreditarea laboratoarelor din domeniul construcțiilor în Republica Moldova, Autorizație, Regulation (EU) No 305/2011 - Produse de construcții, Modificări majore între versiunile 2005 și 2017 ale standardului ISO/IEC 17025


31.03.2019
Pentru o căutare eficientă a documentelor normative în construcții, navigăm către butonul căutare normative în secțiunea Normative în construcții s-au click aici, Pentru a găsi normativul dorit, introducem indicativul s-au titlul documentului normativ. Este foarte important ca indicativul s-au titlul să fie indicat la fel ca în documentul normativ.
Exemplu:indicativ indicat greșit CP G05012014, CP  G.05.012014, CPG05.01-2014, indicativ indicat corect:CP G.05.01-2014
În acest fel documentul normativ căutat va fi găsit in baza de date a portalului.

30.07.2018
Ministerul Economiei și Infrastructurii a inițiat procesul de reformare a sistemului de reglementare tehnică a construcţiilor, în scopul armonizării acestuia cu standardele europene şi internaţionale.
Reformarea sistemului de reglementare tehnică a construcţiilor este un proces complex şi de durată, care presupune existenţa unei perioade de tranziţie de la normativele în construcţii în vigoare la standardele europene şi internaţionale.
Reieșind din cele relatate mai sus, Ministerul Economiei și Infrastructurii a elaborat Catalogul documentelor normative în construcții în vigoare pe teritoriul Republicii Moldova la data de 01 ianuarie 2018, care urmează a fi actualizat anual. Documentele normative în construcţii incluse în Catalog sunt în vigoare pe teritoriul Republicii Moldova, pînă la înlocuirea sau armonizarea lor cu standardele europene şi internaționale respective.

Pentru a face cunoștință cu Catalogul Documentelor Normative în Construcții 2018 Ediția II
Accesați pagina Catalogul Normativelor, în secțiunea Normative în Construcții
13.06.2018
Notă informativă În scrisoarea informativ-normativă "Cu privire la determinarea valorii obiectivelor de construcții începînd cu 01 mai 2018"

Notă informativă   Download
14.03.2018
Ministerul Economiei și Infrastructurii a inițiat procesul de reformare a sistemului de reglementare tehnică a construcţiilor, în scopul armonizării acestuia cu standardele europene şi internaţionale.
Reformarea sistemului de reglementare tehnică a construcţiilor este un proces complex şi de durată, care presupune existenţa unei perioade de tranziţie de la normativele în construcţii în vigoare la standardele europene şi internaţionale.
Reieșind din cele relatate mai sus, Ministerul Economiei și Infrastructurii a elaborat Catalogul documentelor normative în construcții în vigoare pe teritoriul Republicii Moldova la data de 01 ianuarie 2018, care urmează a fi actualizat anual. Documentele normative în construcţii incluse în Catalog sunt în vigoare pe teritoriul Republicii Moldova, pînă la înlocuirea sau armonizarea lor cu standardele europene şi internaționale respective.

Pentru a face cunoștință cu Catalogul Documentelor Normative în Construcții 2018 Ediția I
Accesați pagina Catalogul Normativelor, în secțiunea Normative în Construcții
Pagini: 1 23456»
Inscrie-te la această secțiune cu adresa de email: